Κόσμος 54 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 569
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.070 (10.67 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 4.310
Χωριά βαρβάρων: 1.760
Χωριά με bonus: 411
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 153 ημέρες
Χρήστες on-line: 35
Αριθμός μηνυμάτων: 55.144 (96.91 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 16.519 (29.03 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.552 (4.49 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 495 (0.87 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 70
Αριθμός παικτών σε φυλές: 400
Συνολικοί πόντοι: 31.080.800 (54.624 ανά παίκτη, 5.120 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 490.125.252
 • 549.860.122
 • 461.782.959
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 7,053 εκατ.
 • 4,325 εκατ.
 • 6,134 εκατ.
 • 3,141 εκατ.
 • 945.382
 • 2,735 εκατ.
 • 76.646
 • 1,319 εκατ.
 • 366.488
 • 58.887
 • 1.033
 • 1.867
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 12396
 • 7602
 • 10780
 • 5520
 • 1661
 • 4807
 • 135
 • 2319
 • 644
 • 103
 • 2
 • 3
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1162
 • 713
 • 1011
 • 517
 • 156
 • 451
 • 13
 • 217
 • 60
 • 10
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Εγγονός
Η νεότερη φυλή: kera

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 16:46