Κόσμος 54 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1263
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.380 (4.26 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.718
Χωριά βαρβάρων: 2.662
Χωριά με bonus: 279
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 90 ημέρες
Χρήστες on-line: 114
Αριθμός μηνυμάτων: 65.519 (51.88 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 17.116 (13.55 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 59.741 (47.30 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 736 (0.58 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 104
Αριθμός παικτών σε φυλές: 849
Συνολικοί πόντοι: 12.788.667 (10.126 ανά παίκτη, 2.377 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 106.017.153
 • 119.745.522
 • 106.535.680
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 3,854 εκατ.
 • 2,657 εκατ.
 • 2,695 εκατ.
 • 996.093
 • 679.091
 • 1,191 εκατ.
 • 37.697
 • 545.210
 • 155.828
 • 37.727
 • 1.369
 • 1.075
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 3052
 • 2104
 • 2134
 • 789
 • 538
 • 943
 • 30
 • 432
 • 123
 • 30
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 716
 • 494
 • 501
 • 185
 • 126
 • 221
 • 7
 • 101
 • 29
 • 7
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: ΛΟΛOMΠΑ
Η νεότερη φυλή: ΜΝΛΛΜ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 14:57