Κόσμος 54 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2426
Συνολικός αριθμός χωριών: 3.839 (1.58 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.540
Χωριά βαρβάρων: 1.298
Χωριά με bonus: 575
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 35 ημέρες
Χρήστες on-line: 181
Αριθμός μηνυμάτων: 25.990 (10.71 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 10.114 (4.17 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 37.617 (15.51 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.288 (0.53 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 128
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.318
Συνολικοί πόντοι: 2.946.692 (1.215 ανά παίκτη, 768 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 14.222.645
 • 14.445.105
 • 15.480.582
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 546.718
 • 504.680
 • 546.704
 • 74.610
 • 181.240
 • 242.142
 • 5.505
 • 15.332
 • 27.242
 • 7.162
 • 1.496
 • 125
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 225
 • 208
 • 225
 • 31
 • 75
 • 100
 • 2
 • 6
 • 11
 • 3
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 142
 • 131
 • 142
 • 19
 • 47
 • 63
 • 1
 • 4
 • 7
 • 2
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: KOSTAS SAM
Η νεότερη φυλή: ΜΜΕΜΠ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 18:51